Grupa AA Promień Grupa AA Promień

Czym jest AA - kim jesteśmy?

AA najlepiej określa "Preambuła AA". Zawarte w niej informacje są kwintesencją tego czym jest AA. Zasady zawarte w "Tradycjach AA" są wyznacznikiem tego czym jest AA i czemu służy. W "Preambule AA" skoncentrowano wszystkie te zasady, które są zawarte w "Tradycjach AA". Oto co mówi "Preambuła AA":

Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Grupa AA "Promień"